Sportovní klub Praga všem jinochům a děvám oznamuje, že konati se bude:

XXXIV. noční klání o MIKULÁŠŮV KUFR

v lesích v okolí obce vpravdě Ďábelské v končinách půlnočních, na krajobraze od nepaměti Ládví nazývaném, a to v sobotu VI. prasince L.P. MMIII.

Klání toto ve vojích následujících provozovati se bude:

BLUDIČKY (11-12 let)

PERMONÍCI (11-12 let)

DIBLICE (13-14 let)

ČERTÍCI (13-14 let)

DIVOŽENKY (15-18 let)

ČERTI (15-18 let)

JEZINKY (19-99 zim)

LUCIFEŘI (19-99 jar)

drobota - HOLÁTKA (do 10 let) budou se držeti linie provázkové, která pro ně specielně zrychtována bude.

Kdo nechceš místo shromáždění minouti, odejeď ořem železným od štol podzemních, signum „C-Nádraží Holešovice“ až k bráně pekelné, do míst, která „Sídliště Ďáblice“ slují. Odtud beř se do hloubi lesů dle rad strašidel a značení zřízeného, jež tě do místa srocení v chatrči sporé dovede. Věz, že cesta asi kilo metrů obnáší.

Zde se hlas bez prodlení o hodině XVI-XVII. Holátka a ostatní drobota do stáří 14 let odveďte do pokladnice 15 krejcarů českých, ostatní pak krejcarů 25. Bandě pořadatelské nejvíce prospěješ, přihlásíš-li se již předběžně Martě Jonášové, poštou síťovou pod heslem „Marta.Jonasova@seznam.cz“. Tomu, který tak učiní, obludy pekelné škoditi nebudou a týž i pět krejcarů berně ušetří.

Start zahájen bude zřejmě brzičko po klekání, juž o půl páté hodiny po poledni, hleď se tedy včas na místo dostaviti.

K závodu samému nepotřebuješ nic než hlavu bystrou, nejlépe vlastní, nohy v škorně neklouzavé obuté, růžici větrnou, směr ukazující a laternu neb svíci jasnou. Protože po setmění rejdění strašidel a děsů v lesích započne, výstroj tvoje příliš od jejich líšiti by se neměla - pak v hvozdě temném úhona tobě nehrozí.

K řízení klání připraveni jsou poděsové, síly temné, trollové a další cháska strašící.

Dáno v Praze, v den sv. Liběny mučednice, to jest VI. listopádu MMIII.

 
 
 

9. ROČNÍK PRAŽSKÉHO VÁNOČNÍHO KUFROVÁNÍ

Pořádá SK Praga ve čtvrtek 25.12. na mapě Hrádek 2003 (1:10000, stav jaro 2003). Shromaždiště je v altánku u rybníka Labuť. Cesta (500 m) je značena od zastávky autobusů Michelský les, autobusy jezdí z Kačerova. Start a prezentace probíhá od 9,30 do 10,30. Startovné: dobrovolné. Budou připraveny jak tratě pro začátečníky, tak pro zkušenější běžce. Všichni mládežníci obdrží drobnou cenu a snad i něco z „výměnné přehlídky vánočního cukroví“, které se mohou všichni zúčastnit.

 

PRAŽSKÁ ZIMNÍ LIGA

Zároveň se na tomtéž místě uskuteční závod „Pražské zimní ligy“ - "Hrádek křížem krážem". Závod se koná na mapě Hrádek 2003, pořádají manželé Baldrianovi. Tratě: A – cca 12 km, B – 7 km, C – 5 km. Typ „klasický“ OB, doporučujeme hřeby či špunty, bude to dost kopčité. Přihlášky e-mailem do 22.12. na baldrian@biomed.cas.cz. Startovné PZL je 15 Kč, při přihlášce na místě ale 25 Kč. Hromadný start všech kategorií bude v 10:00. Cíl je na stejném místě, ostraha šatstva zajištěna. Parkování je možné před Thomayerovou nemocnicí.


 
 


 
 

Petr Baldrian, tel. 723770570