Sportovní klub Praga

Jarní sprint

7. ročník

Datum: sobota 13.3.2004

Shromaždiště: Praha – Chodov, cesta na shromaždiště značena od stanice metra Roztyly – asi 1000 m.

Prezentace: na shromaždišti od 9,00 do 10,30.

Mapa: Hrádek 2003, 1:10000, e=5m, stav 2003, vydal SK Praga

Start: 00=9.30, vzdálenost 500m, startovní časy se přidělují na místě.

Tratě: dlouhá (asi 6000m), střední (4500m) a krátká (asi 2500m)

Startovné:

žactvo: do 11.3. 10 Kč, později a na místě 15 Kč
ostatní: do 11.3. 15 Kč, později a na místě 20 Kč

Přihlášky: Písemně na adresu: e-mailem: sruta@comp.cz

Informace: http://www.skpraga.cz , Martin Kondrát, tel. 732633993

Terén: Městský les, dobrá průběžnost, hodně cest a pár kopců.